Лекція №10Новий Європейський Баухаз: як будувати стале майбутнє разом з ЄС

Нещодавно в Києві президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн заявила про те, що Євросоюз допоможе Україні відбудувати якісні, сталі та інклюзивні міста разом зі спільнотою Новий Європейський Баухауз (NEB). 
Урбаністична коаліція Ro3kvit втілює в Україні низку проєктів разом з NEB, і в рамках цієї співпраці ми хотіли б більше розповісти про цю важливу ініціативу ЄС.

На нашій першій публічній лекції в цьому році разом із представниками NEB поговоримо про:

● Що таке Новий Європейський Баухауз і як ця ініціатива допомагає втілювати Європейську зелену угоду● Цінності та принципи спільноти NEB● Співпраця з NEB: як організації, компанії та громадяни можуть разом працювати над спільними викликами

Спікери:

 • Вера Вінтхаґен

  Aналітикиня NEB з питань політик
  Промислова дизайнерка, яка працює над застосуванням методів дизайну для нових способів розробки політики у Європейській комісії. Її фокус – дизайн, орієнтований на людину, та методи партиципації. Зараз вона працює в Новому Європейському Баухаузі – творчій та міждисциплінарній ініціативі, яка поєднує Європейську зелену угоду з життєвими просторами та враженнями, де сталість поєднується з інклюзивністю та красою, створюючи нові рішення для майбутнього.

 • Борут Сінк

  Менеджер спільноти Новий Європейський Баухауз (NEB)
  У своїй ролі він сприяє розвитку проектів та розбудові партнерств, організовує громадські заходи та підтримує спільноту в реалізації ініціативи NEB.

Lecture #10New European Bauhaus: building sustainable future jointly with the EU

Recently in Kyiv, President of the European Commission Ursula von der Leyen announced that the EU will support Ukraine in rebuilding its cities in a high-quality, sustainable and inclusive way with the New European Bauhaus (NEB) community.
Ro3kvit implements several projects in Ukraine together with NEB, and we would like to tell more about this important EU initiative.
At our first public lecture this year, NEB representatives will talk about:

● What is the New European Bauhaus and how does this initiative help implement the European Green Deal● NEB values and principles● Collaboration with NEB: How organizations, companies and citizens can work jointly on common issues

Speakers:

 • Vera Winthagen

  NEB Policy Analyst (Designer)
  Vera Winthagen is an industrial designer working on Design for Policy in the European Commission - applying design methods for new ways of policy making. Her focus is on human centred design and participatory methods. She is currently working in the New European Bauhaus, a creative and transdisciplinary initiative that connects the European Green Deal to our living spaces and experiences, where sustainability is matched with inclusion and beauty, creating new solutions for the future.

 • Borut Cink

  NEB Community Manager
  Borut Cink is Community Manager in the New European Bauhaus (NEB) team. He works with and for the New European Bauhaus Community. In his role, he facilitates project development and partnership-building activities, organizes community events and supports the community in contributing to the implementation of the NEB Initiative.

Illustration